Erelonen

image description

Advocatenkantoor Dobbels wil een duidelijke transparantie bieden omtrent de te hanteren erelonen en kosten.Basistarief
Het basisereloon bedraagt € 100 per uur. Dit basistarief kan eventueel aangepast worden in functie van de moeilijkheidsgraad van het dossier, de hoogdringendheid waarmee dient te worden gehandeld, het resultaat, het belang van de zaak...

Het te hanteren ereloon kan in een concrete zaak worden besproken en desgevallend worden de afspraken op papier gezet.

Met cliënten die regelmatig gelijkaardige zaken hebben (vb. incasso-dossiers), kan in onderling overleg een specifiek ereloon worden afgesproken.

Kosten
De kosten betreffen enerzijds de vaste algemene kosten voor de werking van het kantoor (administratieve kosten zoals aanleg dossier, briefwisseling, verplaatsingskosten, telefonie, edm.), en anderzijds de gemaakte gerechtskosten (gerechtsdeurwaarders, rolrechten, griffierechten, afschriften van vonnissen, edm.)

Voor de administratieve kosten worden er forfaitaire tarieven gehanteerd.
De gerechtskosten worden steeds volledig doorgerekend aan de cliënt.

Voor elk dossier krijgt de cliënt een gedetailleerde afrekening. Lopende de procedure worden provisies aangerekend, dit in verhouding tot de geleverde prestaties en de gemaakte kosten.

Er wordt bij schadegevallen steeds nagegaan of de erelonen en kosten ten laste kunnen worden genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar van bv. uw autoverzekering, familiale verzekering en brandverzekering.

Tot slot kunnen bepaalde zaken in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kosteloosheid via het zogenaamde pro-deo systeem.

image description