Specialisaties

image description

Advocatenkantoor Dobbels staat in de eerste plaats garant voor advies, bijstand en bemiddeling teneinde een verder conflict te voorkomen.

Wanneer het dan toch tot een gerechtelijke procedure komt, kunt u onder meer voor de volgende materies een beroep doen op het advocatenkantoor :

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

 • Echtscheidingen (procedure – onderlinge toestemming)
 • Dringende voorlopige maatregelen bij echtscheidingsprocedure
 • Vereffening-verdeling na echtscheiding of feitelijke samenwoning
 • Omgangsrecht kinderen tav ouders/grootouders
 • Onderhoudsgelden
 • Afstamming
 • Ouderlijk gezag
 • Jeugdrecht
 • Erfrecht

ZAKELIJKE RECHTEN

 • Burenhinder
 • Vruchtgebruik
 • Vastgoedrecht (koop-verkoop / huurgeschillen)
 • Afpaling
 • Erfdienstbaarheden

HANDELSRECHT

 • Invordering onbetaalde facturen
 • Handelscontracten, opstellen algemene koop-verkoopsvoorwaarden, factuurvoorwaarden
 • Merkenrecht
 • Handelspraktijken
 • Aanneming

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

 • Verkeersinbreuken
 • Contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
 • Strafrechtelijke verdediging – burgerlijke partijstelling

BESLAG- EN EXECUTIERECHT

 • Collectieve schuldenregeling (opmaak verzoek tot toelaatbaarheid / aanstelling als schuldbemiddelaar)
 • Dwangsom
 • Bewarend en uitvoerend beslag
Uiteraard reikt de kennis verder dan hetgeen hier wordt weergegeven.
Wenst u een kennismakingsgesprek omtrent een specifiek probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen.
image description